Anne Elisabeth

Hele mitt liv har jeg lengtet etter et kunstnerisk uttrykk, og dypt inne  visste jeg det ville skje en dag. Etter diverse enkeltstudier inne i mellom oppvekst og karrière var tiden der, for de siste 20 årene har malingen gitt meg en ny dimensjon i livet.

Min faglige kompetanse var på det tekniske området, som ble helt styrt av logikk, struktur og strenge regler. Nå, når jeg maler, trenger
ikke hjernen  min å  bedømme hva jeg gjør, jeg uttrykker følelsene gjennom hånden min. Slike stunder har en annen tidsskala. Tid kan ikke måles. Naturen puster og vi kan føle det. Dypet i en hests øye er like dypt som Orions stjernetåke er langt unna  og penselen uttrykker dette selv. Det er i disse stundene virkeligheten er i live, at eksistensen har et formål selv om vi bare er ørsmå partikler i et større drama.

Mens jeg malte "Pantha rei" *,
fant jeg  ut at det å være "Pantheist" var dekkende for mitt forhold til evigheten og religioner. Mine livslange funderinger hviler nå i en isme. Det er åpenbart at det er den naturalistiske Pantheismen.

Slik jeg tolker Panteismen er det å vise ærbødighet for naturen og universet det essensielle. Jeg kan innestå for at "alt er gud" sagt på den enkleste måten. Panteisme avviser ideen om menneskets herredømme over naturen. Det tar vårt forhold til naturen og universet med  inn til sentrum av våre liv og holdninger. Erkjennelsen av at vi er mindre og lever kortere enn et stjerneskudd gir også erkjennelsen av at vår tid på jorden er kort og at vårt "evige liv" ikke er annet enn hva vi etterlater oss av gener og kollektive minner. Til alle tider har det eksistert Pantheister: fra Lao Tse til Heraklit til Leonardo da Vinci, Henrik Wergeland, Albert Einstein og Stephen Hawking, og det er mange mange flere som ikke er berømte, men som har brakt sine overbevisninger og holdninger videre i sitt miljø.

I denne beskrevne rammen er jeg bare et lite sandkorn og jeg maler. Hver gang jeg opplever et menneske som "ser" i bildene mine føles den lille gnisten av samhørighet i det store "altet".Jeg skylder denne nye erkjennelsen i livet mitt til Hubble teamet i NASA organisajonen som viser oss skjønnheten og uendeligheten i vårt Univers. Deres bilder gir meg alltid inspirasjon.


"Pantha rei" Olje på lerret, 90 x 90 cm 
*) Pantha rei - Alt flyter. Etter den greske filiosofen Heraklit